İngiltere’nin ekonomik görünümü derecelendirme kuruluşu tarafından ‘negatif’e düşürüldü | Moody’s

İngiltere’nin ekonomik görünümü, siyasi istikrarsızlık ve yüksek enflasyon nedeniyle derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından “durağan”dan “negatif”e düşürüldü.

Moody’s, görünümdeki değişikliğin “zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon arasında politika oluşturmadaki artan öngörülemezlikten” ve “muhtemel yüksek borçlanmadan ve politika kredibilitesinde sürekli bir zayıflama riskinden dolayı Birleşik Krallık’ın borç satın alınabilirliğine yönelik risklerden” kaynaklandığını söyledi.

Derecelendirme kuruluşları, bir ülkeyi ekonomisinin gücüne göre derecelendirir ve hükümetlere borcunu geri ödeyebilme olasılıklarına göre bir puan verir.

Derecelendirme, hükümetlerin uluslararası finans piyasalarında borç para almanın maliyetini etkiler. Ajansa göre, bir görünüm dönemi “tipik olarak 12-18 ay sürer”.

Ancak, İngiltere’nin ekonomik görünümü “negatif” olarak derecelendirilirken, Moody’s İngiltere’nin kredi notu değişmeden Aa3 olarak kaldı.

Ajans, bu notun “son yıllarda maliye politikası öngörülebilirliğinde zayıflamaya rağmen” İngiltere’nin ekonomik direncini yansıttığını söyledi.

Açıklamada, “Ülkenin uzun süredir devam eden kurumsal çerçevesi güçlü kalmaya devam ediyor ve pandemi sırasında görüldüğü gibi İngiltere’nin şoklara yanıt verme yeteneğini desteklemeye devam edecek. Ayrıca, yaklaşık 15 yıllık çok uzun bir ortalama vadeye sahip olan Birleşik Krallık devlet borcunun yapısı ve derin bir yerli yatırımcı tabanı, şoklar karşısında kredi profiline bir dereceye kadar esneklik katmaktadır.

“İngiltere’nin yerel ve döviz ülke tavanları Aaa’da değişmeden kaldı. Yerel para birimi tavanı ile ülke notu arasındaki üç basamaklı fark, hükümetin ekonomideki nispeten küçük ayak izinden, oldukça sağlam bir dış ödeme pozisyonundan ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiden kaynaklanıyor.”

Şansölye Jeremy Hunt, resmi rakamların borçlanmanın Eylül ayında 20 milyar sterline yükseldiğini ortaya koymasının ardından hükümet borcunu aşağı çekmek için “ne gerekiyorsa” yapma sözü verdi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), borç faizindeki bir sıçramanın, ekonomistlerin beklentilerinin ötesinde borçlanmayı artırdığını ve bu ayın sonundaki mali olaydan önce şansölye ve yeni başbakanın karşı karşıya olduğu zorluğu açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

ONS, devlete ait bankalar hariç olmak üzere son borçlanma okumasının rekordaki ikinci en yüksek Eylül ayı olduğunu ve yalnızca Covid-19 pandemisinin zirvesi sırasında aşıldığını söyledi.

Eylül ayında borçlanma, ay için 17 milyar sterlin öngören ekonomistlerin tahminlerini geride bıraktı ve Bütçe Sorumluluğu Ofisi (OBR) tarafından Mart ayında tahmin edilen 14,8 milyar sterlin önemli ölçüde üzerindeydi.

Hunt, “Güçlü kamu maliyesi, güçlü bir ekonominin temelidir. Piyasaları istikrara kavuşturmak için, kamu maliyemizi korumanın önümüzde zorlu kararlar olduğu anlamına geldiğini açıkça belirttim.

Orta vadede borcu azaltmak ve vergi mükelleflerinin parasının iyi harcanmasını sağlamak ve ekonomiyi büyütürken kamu maliyesini sürdürülebilir bir yola sokmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Yakın zamanda atanan şansölye, kurumlar vergisindeki artışı %25’e çıkarma planları da dahil olmak üzere, selefi Kwasi Kwarteng tarafından geçen ay açıklanan bir dizi kilit mali politikayı zaten tersine çevirdi.

En son ONS verileri, artan borçlanmanın, 2021’deki aynı aya kıyasla 2.5 milyar sterlinlik bir artışı yansıtan, ay için 7.7 milyar sterlin borç faiz ödemesinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Bu, 1997’de kayıtların başlamasından bu yana en yüksek Eylül faizi oldu.

ONS, perakende fiyat endeksi (RPI) enflasyonuna bağlı önemli ölçüde yüksek borç faiz ödemelerinin artışı tetiklediğini söyledi.